Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie , Webinár 11.08.2020

Cena: 78,00 EUR

kód:20200811

Semináre - Webináre

posledné miesta

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť:

- akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať

- dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie

- ako je to s úľavami pri odvodoch

- dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania za rok 2019

- na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu

- ako ďalej s dohodami a to najmä študentami v čase letných prázdnin

- ako je to s čerpaním dovoleniek

- aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov

- čo obsahuje "podnikateľské kilečko"

- aké zmeny vo vysielaní zamestnancov sú od 30.7.2020

- ak máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva ...

... tak práve pre vás sme pripravili praktický webinár.

Trvanie: 9:00 - 15:00 (resp. do zodpovedania otázok), v tom 30 min obedná prestávka  + 2 kratšie prestávky.

Program

  1. Rekapitulácia legislatívnych zmien prijatých v období pandémie

- stručná rekapitulácia zmien týkajúcich sa práce mzdovej učtárne

- posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

- odpustenie resp. odklad splatnosti niektorých odvodov

- zmeny v Zákonníku práce

  1. Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"

- opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia

- čerpanie príspevkov za mesiace máj, jún, júl, august...

- kedy je nárok, výška príspevkov, podávanie žiadostí a výkazov

- aké zmeny v projekte možno očakávať v ďalšom období

  1. Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

- rekapitulácia pravidiel platných do 29.7.2020

- zmeny vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica

  1. Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia

- tzv. podnikateľské kilečko

- vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia

- komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

  1. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky

- čerpanie dovoleniek

- dohody (študenti)

- výpovede, výpovedná doba, odstupné

  1. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS


Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získal pracovný materiál pred školením a bude mu poslaný prístup k videozáznamu z podujatia.