Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020 , ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021 v hoteli Grand hotel Starý Smokovec , Starý Smokovec 07.12.2020

7. - 9. 12. 2020

Grand Hotel

kód:20201207

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč

Pripravujeme

  1. - 9. 12. 2020 Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020 , ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021 v hoteli Grand hotel Starý Smokovec ( 3 dňový  s lektormi :    J.Mihál, S. Ugróczy, V. Ozimý )