Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie, Trenčín 19.06.2020

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Cena: 84,00 EUR

kód:20200619

Semináre - Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

vypredané

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť:

- akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať

- dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie

- ako je to s úľavami pri odvodoch

- dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania za rok 2019

- na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu

- ako ďalej s dohodami a to najmä študentami v čase letných prázdnin

- ako je to s čerpaním dovoleniek

- ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času

- aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov

- ak máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva ...

... tak práve pre vás sme pripravili praktické školenie.

Samozrejme pri dodržiavaní Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva číslo OLP/4085/2020 a pri rešpektovaní obmedzenej kapacity podujatí.

Prezentácia: 8:30 - 9:00

Trvanie: 9:00 - 14:30 (resp. do zodpovedania otázok), v tom 1 hod obedná prestávka

Cena:

Bratislava 80 eur + 20% DPH = 96 eur

Mimo BA 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnené ceny pri platenom prístupe na stránku www.relia.sk (1 prístup = 1 osoba so zľavou):

Bratislava 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Mimo BA 60 eur + 20% DPH = 72 eur

V cene občerstvenie počas seminára, rozsiahly tlačený materiál.
V cene školenia aj možnosť vybrať si jednu knižku ODVODY 2020 alebo Daň zo závislej činnosti 2020.

Na seminári bude možnosť zakúpenia publikácii Jozefa Mihála za výhodnú cenu.

Program

  1. Rekapitulácia legislatívnych zmien prijatých v období pandémie

- stručná rekapitulácia zmien týkajúcich sa práce mzdovej učtárne

- posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

- odpustenie resp. odklad splatnosti niektorých odvodov

- zmeny v Zákonníku práce

- zmeny v zákone o službách zamestnanosti

  1. Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"

- opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia

- čerpanie príspevkov za mesiace máj, jún, júl

- kedy je nárok, výška príspevkov, podávanie žiadostí a výkazov

- aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch

  1. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky

- špecifiká práce z domu, na čo nezabudnúť

- možnosti organizácie pracovného času

- pravidelný a nepravidelný pracovný čas

- konto pracovného času

- čerpanie náhradného voľna

- čerpanie dovoleniek

- dohody (študenti)

- dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi

- výpovede, výpovedná doba, odstupné

- očakávané zmeny

  1. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov