Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie, Bratislava 16.06.2020

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Cena: 96,00 EUR

kód:20200616

Semináre - Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

vypredané

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť:

- akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať

- dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie

- ako je to s úľavami pri odvodoch

- dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania za rok 2019

- na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu

- ako ďalej s dohodami a to najmä študentami v čase letných prázdnin

- ako je to s čerpaním dovoleniek

- ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času

- aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov

- ak máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva ...

... tak práve pre vás sme pripravili praktické školenie.

Samozrejme pri dodržiavaní Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva číslo OLP/4085/2020 a pri rešpektovaní obmedzenej kapacity podujatí.

Prezentácia: 8:30 - 9:00

Trvanie: 9:00 - 14:30 (resp. do zodpovedania otázok), v tom 1 hod obedná prestávka

Cena:

Bratislava 80 eur + 20% DPH = 96 eur

Mimo BA 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnené ceny pri platenom prístupe na stránku www.relia.sk (1 prístup = 1 osoba so zľavou):

Bratislava 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Mimo BA 60 eur + 20% DPH = 72 eur

V cene občerstvenie počas seminára, rozsiahly tlačený materiál.
V cene školenia aj možnosť vybrať si jednu knižku ODVODY 2020 alebo Daň zo závislej činnosti 2020.

Na seminári bude možnosť zakúpenia publikácii Jozefa Mihála za výhodnú cenu.

Program

  1. Rekapitulácia legislatívnych zmien prijatých v období pandémie

- stručná rekapitulácia zmien týkajúcich sa práce mzdovej učtárne

- posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

- odpustenie resp. odklad splatnosti niektorých odvodov

- zmeny v Zákonníku práce

- zmeny v zákone o službách zamestnanosti

  1. Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"

- opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia

- čerpanie príspevkov za mesiace máj, jún, júl

- kedy je nárok, výška príspevkov, podávanie žiadostí a výkazov

- aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch

  1. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky

- špecifiká práce z domu, na čo nezabudnúť

- možnosti organizácie pracovného času

- pravidelný a nepravidelný pracovný čas

- konto pracovného času

- čerpanie náhradného voľna

- čerpanie dovoleniek

- dohody (študenti)

- dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi

- výpovede, výpovedná doba, odstupné

- očakávané zmeny

  1. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

Ako sa dostať do ŠKOLIACEHO STREDISKA BRATISLAVA?

Najjednoduchšie je zaparkovať v podzemnej garáži a využiť samostatný označený výťah umiestnený vpravo od rampy pri vchode. Školiace stredisko je na 2 podlaží v zelenej zóne. Po vystúpení z výťahu sú priestory hneď po ľavej strane.

V prípade vstupu hlavným vchodom do obchodnej pasáže je najlepšie využiť výťah po ľavej strane, 2.poschodie a z výťahu sa dať pravou chodbou na koniec.

V prípade využitia eskalátorov je potrebné ísť na 2. podlažie, vojsť ľavým vstupom do zelenej zóny a pokračovať chodbou až na koniec.

Priamo pred Vienna Gate na Kopčianskej ul. je autobusová zastávka “Železničná stanica Petržalka”, kde stojí autobus č. 80 a 99, na Panónskej ceste je autobusová zastávka “Železničná stanica Petržalka”, kde stoja autobusy č. 59, 91, 93, 94 a 191. K Vienna Gate stačí prejsť železničným podchodom.