Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie, Webinár 28.05.2020

Cena: 78,00 EUR

kód:20200528

Semináre - Webináre

vypredané

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019, ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov, prípadne máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva, pripravili sme pre vás praktické online školenie.

Termín:

28.5.2020, od 9:00 do 14:30

Program

  1. Rekapitulácia legislatívnych zmien

- posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

- odpustenie a odklad splatnosti niektorých odvodov

- zmeny v Zákonníku práce

- zmeny v zákone o službách zamestnanosti

  1. Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"

- opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia

- aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch

  1. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky

- práca z domu

- možnosti organizácie pracovného času

- pravidelný a nepravidelný pracovný čas

- konto pracovného času

- čerpanie náhradného voľna

- čerpanie dovoleniek

- dohody (študenti)

- dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi

- výpovede, výpovedná doba, odstupné

- očakávané zmeny

  1. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

Pred webinárom dostanete emailom rozsiahly vyše 100 stranový pracovný materiál v pdf podobe. ( samozrejme po pripísaní sumy na náš účet, prípadne poslaní mailom scan príkazu na úhradu ... )

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu budete mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

HARMONOGRAM:

·         09:00 - 11:00 prednáška

·         11:00 - 11:30 prestávka

·         11:30 - 13:00 prednáška

·         13:00 - 13:15 prestávka

·         13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky