Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 v Grand Hoteli Starý Smokovec, Starý Smokovec 09.12.2019

Grand Hotel

kód:201912090

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 (Grand Hotel Starý Smokovec december 2019)

Pripravujeme

PRIPRAVUJEME - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 v Grand Hoteli Starý Smokovec