DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe, Poprad 27.02.2019

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7

Cena: 84,00 EUR

kód:20190227

Semináre - DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe

vypredané

LEKTOR:

Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

ANOTÁCIA:

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.

PROGRAM:

 • Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019 ?Vplyv na registračnú povinnosť
 • Vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
 • Vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
 • Vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby
 • Vznik daňovej povinnosti ?pri dodaní tovaru
 • pri dodaní služby
 • pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP
 • Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019 ?Kedy vzniká dodanie za protihodnotu
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi
 • Kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019
 • Finančný prenájom z pohľadu DPH
 • Finančný prenájom ako dodanie tovaru
 • Finančný prenájom ako dodanie služby
 • Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019
 • Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané okruhy) ?Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
 • Dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku
 • Oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň
 • Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch
 • Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
 • Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
 • Záznamová povinosť podľa § 70 ZodPH
 • Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v oblasti fakturácie...)

 HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.