Daňový a odvodový kolotoč, Bratislava 16.10.2018

so Soňou Ugróczy, Jozefom Mihálom a Vladimírom Ozimým

Hotel Saffron

Cena: 168,00 EUR

kód:20181016

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč

vypredané

Daňový a odvodový kolotoč

so Soňou Ugróczy, Jozefom Mihálom a Vladimírom Ozimým

Vaši obľúbení lektori budú aj v tomto roku diskutovať na konferencii zameranej na optimalizáciu mzdových a odvodových nákladov a základu dane fyzických a právnických osôb.

Termín: 16. október 2018, Bratislava, hotel Saffron. Začiatok o 9:00

Program

Vladimír Ozimý: Medzinárodné zdaňovanie – zabezpečenie a zrážanie dane

 • Zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)
 • Prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
 • Vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
 • Sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
 • Vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k.s. a vos)
 • Odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR (§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10),
 • Zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
 • Úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecné platné aj pre tuzemsko)

Soňa Ugróczy: Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska

 • Daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich uplatnenia do daňových výdavkov
 • Posudzovanie technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku vs. oprava z pohľadu zákona o dani z príjmov na príkladoch
 • Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom – daňový dopad
 • Zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy stavebná a technologická časť stavby – kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)
 • Povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie kedy nie je možné prerušiť daňový odpis podľa ZDP

Jozef Mihál: Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO

 • Zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody, dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová s.r.o. – čo sa oplatí viac?
 • Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú

*

Začiatok konferencie o 9:00

Po každom bloku nasleduje diskusia, na záver všeobecná diskusia

Predpokladané ukončenie konferencie o 16:00

Zmena poradia programových bodov vyhradená.

Cena

168 eur s DPH (140 eur bez DPH)

156 eur s DPH (130 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*

V cene je zahrnutý obed a občerstvenie počas konferencie, pracovné materiály.

Účastníci konferencie v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela za zľavnenú cenu 5 Eur na celý deň.

*

Až v prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455    resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol prosíme uveďte č.objednávky

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovné materiály vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na podujatí. Ďakujeme za Váš záujem.