Zákonník práce 2018/2019, Banská Bystrica 11.10.2018

Hotel Dixon, Švermova 32

Cena: 78,00 EUR

kód:20181011

Semináre - Zákonník práce 2018/2019

vypredané

Zákonník práce 2018/2019

Na seminári sa budeme venovať aktuálnym problémom v oblasti pracovného práva – vysielanie zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín na Slovensku, povinným príplatkom so zameraním na nové a zvýšené príplatky od mája 2018 a od mája 2019 a organizácii pracovného času. Lektor Jozef Mihál.

Termíny

17.9.2018 Bratislava, .klub pod lampou     , Partizánska 2/Palisády      

8.10. Žilina, Holiday Inn, Športová 2

9.10. Trenčín, Elizabeth,   ul. gen.M.R.Štefanika   

10.10. Nitra, Agroinštitut, Akademická 4

11.10. BBystrica, Dixon, Švermova 32

18.10. Trnava, Holiday Inn, Hornopotočná

22.10.2018 Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 52  

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

  1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

  1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

- zamestnávanie občanov iných členských krajín

- zamestnávanie občanov tretích krajín

- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

  1. Mzdové zvýhodnenia (príplatky)

- Mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas

- Dohody a nárok na príplatky

- Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

- Pracovná pohotovosť

- Vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny

  1. Pracovný čas

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie

- konto pracovného času

- pružný pracovný čas

- práca nadčas, práca vo sviatok

- odpočinok

- ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Cena Bratislava

96 eur s DPH (80 eur bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Účastníci seminárov v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň

Cena KE, TT, TN, BB, ZA, NR

78 eur s DPH (65 eur bez DPH) štandardná cena

66 eur s DPH (55 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Účastníci seminárov v Žiline môžu využiť parkovanie na parkovisku hotela Holiday Inn -  Prvé dve hodiny sú zdarma a potom každá hodina za 0,50%.

V cene je zahrnutá kniha „Zákonník práce 2018“, občerstvenie a obed.

Až v prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455    resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol prosíme uveďte číslo objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.