Mzdárska škola Jozefa Mihála (jeden deň) 17.7.2018, Bratislava 17.07.2018

Hotel Saffron, Radlinského 27

Cena: 96,00 EUR

kód:20180717

Semináre - Mzdárska škola Jozefa Mihála

vypredané

V júli 2018 Vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť). Termín:

Bratislava, hotel Saffron   16.-17.-18.7.2018

Program:

(každý deň začiatok o 9:00 a predpokladané ukončenie o 14:30)

Prvý deň: Zákonník práce

 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

- zamestnávanie občanov iných členských krajín

- zamestnávanie občanov tretích krajín

- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 1. Mzdové zvýhodnenia (príplatky)

- Mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas

- Dohody a nárok na príplatky

- Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

- Pracovná pohotovosť

- Vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny

 1. Pracovný čas

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie

- konto pracovného času

- pružný pracovný čas

- práca nadčas, práca vo sviatok

- odpočinok

- ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas

Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ

- základné pojmy, dohody, študenti, dôchodcovia, výnimka dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

 1. SZČO

- kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

 1. Dobrovoľne poistené osoby
 1. Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby
 1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

- druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

 1. Špecifiká pri materskom

- podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD

Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

 1. Poistenci

- zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia

 1. Vymeriavacie základy, príjmy z ktorých sa platí poistné
 1. Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016 a od roku 2017
 1. Ročné zúčtovanie

*

 1. Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

- daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

 1. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

- zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári...

 1. Nezdaniteľné časti základu dane

- na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

 1. Daňový bonus
 1. Ročné zúčtovanie dane

- povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

*

Cena pri účasti na všetkých dňoch

252 eur s DPH (210 eur bez DPH) štandardná cena

234 eur s DPH (195 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Cena pri účasti na jednotlivých dňoch

96 eur s DPH (80 eur bez DPH)

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*

V cene sú zahrnuté aktuálne publikácie Jozefa Mihála, občerstvenie CB a obed.

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne po potvrdení objednávky . Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál a ďalšie publikácie vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na podujatí. Ďakujeme za Váš záujem.