Dane a odvody autorov a umelcov – Autorský zákon, Bratislava 18.06.2018

klub pod lampou (redakcia časopisu .týždeň), Partizánska 2 (vstup z Palisád)

Cena: 96,00 EUR

kód:20180618

Semináre - Dane a odvody autorov a umelcov – Autorský zákon

vypredané

Seminár je určený pre autorov, umelcov, príjemcov odmien podľa Autorského zákona, manažérov v kultúre, umení, médiách, majiteľov SW firiem a podobne. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.

V prvej časti seminára prejdeme cez kľúčové ustanovenia Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., platného od 1.1.2016.

V druhej časti seminára zrekapitulujeme „históriu“ zákonov o dani z príjmov, o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení od roku 2004 doteraz. Autori a umelci tak získajú prehľad o stave zákonov za predchádzajúce roky a budú môcť účinne argumentovať v prípade problémov v Sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni.

V tretej časti podrobne popíšeme súčasný stav zákonov o dani z príjmov, sociálnom poistení a zdravotnom poistení tak, aby príjemcovia autorských honorárov dobre poznali svoje možnosti a v súlade s platnými zákonmi optimalizovali výšku daňovo-odvodového zaťaženia autorských honorárov.

Termín: 18. jún 2018 od 9:00 – 14:00 Bratislava, klub pod lampou (redakcia časopisu .týždeň), Partizánska 2 (vstup z Palisád)

Prezentácia 15 min. pred začiatkom

Cena

96 € s DPH (80 € bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Kapacita je obmedzená na max. 50 osôb

V cene je zahrnutá kniha „Daňové a odvodové tipy VI. (2018)“, občerstvenie počas seminára, obed.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.