KONFERENCIA:Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“), Bratislava 14.03.2018

Hotel Saffron, Radlinského 27

Cena: 180,00 EUR

kód:20180314

Semináre - Ochrana osobných údajov

vypredané

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte sa vo vašej spoločnosti na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. V danej problematike GDPR vám pomôžeme sa zorientovať na PP konferenciách, nad ktorými prevzala záštitu predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Lektori:

JUDr. Jakub Uhrinčať

JUDr. Marcela Macová, PhD.

JUDr. Pavol Szabo

Mgr. Irena Hudecová

HARMONOGRAM:

 08:30 – 09:00 hod.

 Registrácia účastníkov s občerstvením

 09:00 – 9:10 hod.

 Otvorenie konferencie

09:10 – 10:20 hod.

Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Predmet a pôsobnosť nariadenia, vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave 

Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania (právne základy), spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby a špecifické podmienky uplatniteľné pri súhlase dieťaťa

10:20 – 10:30 hod.

Priestor na otázky

10:30 – 12:00 hod.

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

10:30 – 11:05 hod.

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Práva dotknutej osoby (právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie)

11:05 – 11:15 hod. priestor na otázky

11:15 – 11:50 hod.

JUDr. Macová Marcela, DAPRO Consulting, s. r. o.

Zodpovedná osoba, poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

11:50 – 12:00 hod. priestor na otázky

 12:00 – 13:00 hod.

 Obed formou bufetu

 13:00 – 14:30 hod.

Bezpečnosť osobných údajov

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, predchádzajúca konzultácia, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

14:30 – 14:45 hod.

Priestor na otázky

14:45 – 15:45 hod.

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

14:45 – 15:05 hod.

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)

15:05 – 15:25 hod.

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Prenos osobných údajov

15:25 – 15:45 hod. 

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností 

 15:45 - 16:00 hod.

 Diskusia

16:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť  Relia  s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu