Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Nitra 19.04.2018

Agroinštitút, Akademická 4

Cena: 78,00 EUR

kód:20180419

Semináre - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

vypredané

Lektor Jozef Mihál Vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky sa týkajú zákona o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov tretích krajín, príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Hovoriť sa bude aj o zmenách v zákone o sociálnom poistení – dohody dôchodcov od 1.7.2018 a o ročnom zúčtovaní poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • ďalšie príplatky
 • nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
 • a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 • výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018
 1. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018
 • administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
 • „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
 • koncernové vysielanie
 • posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia
 1. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018
 • nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
 • príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie
 1. Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018
 • uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
 • predčasný dôchodok a práca na dohodu
 • prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
 • celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách
 1. Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019
 • od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Cena Bratislava

96 eur s DPH (80 eur bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Kapacita seminárov v Bratislave je vo všetkých termínoch obmedzená na max. 60 osôb, bude tak dostatočný priestor na diskusiu.

Účastníci seminára môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Cena ďalšie mestá

78 eur s DPH (65 eur bez DPH) štandardná cena

66 eur s DPH (55 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Špeciálna cena za seminár 10.4. Bardejov

60 eur s DPH (50 eur bez DPH)

48 eur s DPH (40 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

*

V cene je zahrnutý rozsiahly pracovný materiál, občerstvenie a obed.

Pri včasnom prihlásení a úhrade do 2 týždňov pred termínom konania seminára získate zdarma publikáciu „Mzdárske zákony 2018“.

*

Na seminári si budete môcť zakúpiť za cenu 9,90 eur s DPH (40% zľava oproti cene v e-shope, resp. 50% zľava oproti bežnej cene v predajni) ďalšie publikácie Jozefa Mihála:

„Zákonník práce 2018 (komentár k vybraným ustanoveniam)“ ... absolútna novinka

„Daňové a odvodové tipy VI. (2018)“

„Materská 2018“

„Mzdárske zákony 2018“

„Odvody“

*

Až v prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Ako špecifický symbol prosíme uveďte Vaše IČO – ak ste súkromná osoba, IČO uvádzajte 0 a do poznámky napíšte meno podľa objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.