Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018, Nitra 11.01.2018

Agroinštitút, Akademická 4

Cena: 78,00 EUR

kód:20180111

Semináre - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018

vypredané

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. A tých je dosť.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018

- zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018

- nové príplatky podľa Zákonníka práce – za prácu v noci, za prácu v nedeľu...

- trináste a štrnáste platy – Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov

- zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018

- nová nezdaniteľná časť – kúpeľná liečba

- nový daňový bonus – hypotéky pre mladých

- príležitostné príjmy do 500 eur oslobodené od dane (závažná zmena!)

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018

- odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov

- študenti v roku 2018

- zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach

- zmeny pri dávke v nezamestnanosti

- úrazové poistenie od r. 2018

- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2018

- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej

- ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od r. 2019

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  1. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018

- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien

- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018

- venovanie 2% (3%) za rok 2017,

- zamestnanecká prémia za rok 2017

- nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

  1. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

V cene za seminár je zahrnutý obed (Košice 31.1. bageta) a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán).

Cena Bratislava všetky termíny, Košice (Hotel Hilton, 17.1.)

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) štandardná cena

72 eur s DPH (60 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Účastníci seminárov v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron alebo na podzemnom parkovisku hotela za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

Cena ostatné mestá

78 eur s DPH (65 eur bez DPH)

66 eur s DPH (55 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Účastníci seminárov v Žiline môžu využiť parkovanie na parkovisku hotela Holiday Inn za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

Znížená cena za semináre 31.1. Košice, 6.2. Senica a 7.2. Piešťany

72 eur s DPH (60 eur bez DPH)

60 eur s DPH (50 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Špeciálna cena za seminár 29.1. Bardejov

60 eur s DPH (50 eur bez DPH)

48 eur s DPH (40 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, 1 prístup = 1 zľava (vzťahuje sa na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom, ktorí sa na seminár prihlásia a zaplatia úhradu do 30.11.2017 získavajú naviac zdarma jednu z publikácií Jozefa Mihála podľa ďalej uvedeného zoznamu. Z ponuky si budete môcť vybrať publikáciu priamo na seminári podľa konkrétnej dostupnosti publikácií v čase konania seminára.

POZOR!

Na seminároch môžete získať publikácie Jozefa Mihála so zľavou 40% (do vyčerpania zásob):

Mzdárske zákony 2018    ... cena 5,50 eur s DPH (cena e-shop 9,90 eur s DPH)

MATERSKÁ 2018             ... cena 9,90 eur s DPH (cena e-shop 16,50 eur s DPH)

Zákonník práce 2018      ... cena 9,90 eur s DPH (cena e-shop 16,50 eur s DPH)

ODVODY                         ... cena 9,90 eur s DPH (cena e-shop 16,50 eur s DPH)

Daňové a odvodové tipy VI. (2018) – novinka!  ... cena 9,90 eur s DPH

Až v prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Bez prijatej úhrady vám nebudeme garantovať miesto.

Variabilný symbol prosíme uveďte číslo objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.